PŘEHLED  STRÁNEK  

 BŘEZEN 2021 - aktuálně ... 

INFO O ŽELEZNICI    NĚCO Z KOLEJÍ  

ŽMK KARLOVY VARY    MODELÁŘSKÁ ČINNOST  2021 - V SOUČASNOSTI UZAVŘENO  

DO ODVOLÁNÍ Z DŮVODU OPATŘENÍ COVID PŘERUŠENO

SVAZ MODELÁŘŮ ČR  ŽMK KV PŘIPRAVIL SEMINÁŘ PRO ŽÁKY  - AKCE SMČR -2020 

POSLEDNÍ AKCE PŘED COVID 19

RADY-NÁPADY-INFORMACE  MODELÁŘSKÁ PRÁCE - dokumentace - práce na modelu

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE POHLED NA KOLEJE A ŽELEZNICI KOLEM NÁS 

AKCE PRO PŘÍZNIVCE ŽELEZNICE