SVAZ  MODELÁŘŮ  ČR  

 ČINNOST ODBORNÉ KOMISE ŽELEZNIČNÍHO MODELÁŘSTVÍ 

 SMČR  U Pergamenky 3 PRAHA 7  PSČ 170 00 

ZAJIŠŤUJE POŘÁDÁNÍ REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ - PROJEDNÁVÁ NÁVRHY,ZMĚNY,ÚPRAVY NOREM NEM - ŘÍDÍ STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA - VYDÁVÁ  METODICKÝ ZPRAVODAJ - POŘÁDÁ SEMINÁŘE PRO ŽÁKY,JUNIORY A SENIORY - ZAJIŠTUJE STAV , KVALIFIKACI SOUTĚŽNÍCH ROZHODČÍCH - ZŘIZUJE ZÁSTUPCE KRAJŮ,KTEŘÍ PODPORUJÍ PRÁCI V KLUBECH,VZNIK NOVÝCH KLUBŮ ŽM,INFORMUJE O AKCÍCH ČI SOUTĚŽÍCH .

www.svazmodelaru.cz

 
  AKTUÁLNĚ  KALENDÁŘ AKCÍ
 

 * AKCE SMČR 

 KRAJSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE SMČR 

MEZI OJEDINĚLOU AKCI LZE ZAŘADIT KRAJSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  MLÁDEŽE SE ZAMĚŘENÍM TVORBY DRÁŽNÍCH STAVEB.

SEMINÁŘ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

MEZI NEJČASTĚJŠÍ AKCE PATŘÍ SEMINÁŘE PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ ,KDY ZA PŘÍPRAV LEKTORŮ A ZKUŠENÝCH MODELÁŘŮ SE DAŘÍ DVAKRÁT DO ROKA S MLÁDEŽÍ PRACOVAT NA ŠPIČKOVÝCH MODELECH.

 SEMINÁŘE INSTRUKTORŮ  SMČR 

KAŽDÝM ROKEM JE POŘÁDÁNA AKCE I PRO INSTRUKTORY KLUBŮ SMČR - PO TŘI DNY SE SNAŽÍ INSTRUKTOŘI MODEL ČÁSTEČNĚ ZHOTOVIT.
POŘÁDAL SMČR - Z. ČERMÁK / V. LEPIEŠ - MÍSTO KONÁNÍ - BĚLEČ N/O - DATUM KONÁNÍ - 25.-27.11.2016 Patina a nátěry modelů

MODELÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

KRAJSKÝ PŘEBOR SMČR  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

EVROPSKÁ SOUTĚŽ 

 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ OSTROVSKÁ KOLEJNICE

 SOUTĚŽ ŽÁKŮ PŘEBOR  KV  KRAJE 

 
 

MODELÁŘSKÉ KLUBY SMČR

ŽMK KARLOVY VARY

Adresa - DDM K. Vary Čankovská 35/9 PSČ 360 05 

 ZMddmKV@email.cz

NABÍZÍ ZÁJMOVOU ČINNOST PRO MLADÉ MODELÁŘE - KLUB VZNIKL V ROCE 2003 Z NADŠENÍ MODELÁŘŮ  P. HOZY - J. VIGHA - P. WORATSCHE A M. BASLA JAKO ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘI ZŠ TRUHLÁŘSKÁ. OD ROKU 2016 PŮSOBÍ POD DDM KARLOVY VARY. JAKO NOVĚ REGISTROVANÝ ŽMK K. VARY I POD SMČR. MLADÍ MODELÁŘI SE TAK UČÍ MODELÁŘSKÉ PRAKTIKY - TVOŘÍ MODELY -  POZNÁVAJÍ PROVOZ , HISTORII I SOUČASNOST ŽELEZNICE SKUTEČNÉ.
KLUBOVNA ŽMK  DDM KARLOVY VARY

KŽM OSTROV

 Adresa - MDDM Ostrov Školní 231 PSČ 363 01

kzm.ostrov@volny.cz 

KŽM OSTROV MÁ DLOUHOLETOU TRADICI A PATŘÍ TAK MEZI NEJSTARŠÍ KLUBY V ČR . VZNIK SE DATUJE K ROKU 1961 SVOU POPULARITU  KLUB ZÍSKAL TVORBOU OSTROVSKÉ NULKY. ZAJÍMAVOU AKCÍ  JE VÝSTAVA A SOUTĚŽ OSTROVSKÁ KOLEJNICE.

 KŽM SOKOLOV

Adresa-DDM Sokolov Spartakiádní 1937  PSČ 356 01

kzmsokolov@seznam.cz
NABÍZÍ ZÁJMOVOU ČINNOST  PRO MODELÁŘE - KLUB PŮSOBÍ POD KŘÍDLY DDM SOKOLOV - ZÁJMOVÁ ČINNOST MODELÁŘŮ JE ZAMĚŘENA NA STAVBU A PROVOZ KLUBOVÉHO DIGITÁLNÍHO KOLEJIŠTĚ. KLUB SE PREZENTUJE ČASTÝMI AKCEMI PROVOZU KOLEJIŠTĚ  A MODELŮ.

 

 

 

   PŘEHLED  STRÁNEK  

 - AKTUÁLNĚ ..LEDEN 2019  

INFO O ŽELEZNICI    VŠEM PŘÍZNIVCŮM ŽELEZNICE PF 2019

ŽMK KARLOVY VARY   STÁLÁ EXPOZICE ŽELEZNICI V REGIONU-ŽMK DDM KV

SVAZ MODELÁŘŮ ČR  ŽMK KV s účastí modelářů na žákovském soustředění 2018

RADY-NÁPADY-INFORMACE  MODELÁŘSKÁ PRÁCE - dokumentace

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE POHLED NA KOLEJE A ŽELEZNICI KOLEM NÁS 

AKCE PRO PŘÍZNIVCE ŽELEZNICE