SVAZ  MODELÁŘŮ  ČR  

 ČINNOST ODBORNÉ KOMISE ŽELEZNIČNÍHO MODELÁŘSTVÍ 

 SMČR  U Pergamenky 3 PRAHA 7  PSČ 170 00 

ZAJIŠŤUJE POŘÁDÁNÍ REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ - PROJEDNÁVÁ NÁVRHY,ZMĚNY,ÚPRAVY NOREM NEM - ŘÍDÍ STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA - VYDÁVÁ  METODICKÝ ZPRAVODAJ - POŘÁDÁ SEMINÁŘE PRO ŽÁKY,JUNIORY A SENIORY - ZAJIŠTUJE STAV , KVALIFIKACI SOUTĚŽNÍCH ROZHODČÍCH - ZŘIZUJE ZÁSTUPCE KRAJŮ,KTEŘÍ PODPORUJÍ PRÁCI V KLUBECH,VZNIK NOVÝCH KLUBŮ ŽM,INFORMUJE O AKCÍCH ČI SOUTĚŽÍCH .

www.svazmodelaru.cz

 
  AKTUÁLNĚ  
 KALENDÁŘ AKCÍ 2023 

naleznete na www.svazmodelaru.cz

SEMINÁŘ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

MEZI NEJČASTĚJŠÍ AKCE PATŘÍ SEMINÁŘE PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ ,KDY ZA PŘÍPRAV LEKTORŮ A ZKUŠENÝCH MODELÁŘŮ SE DAŘÍ 2 x DO ROKA TVOŘIT ŠPIČKOVÝ MODEL.

 SEMINÁŘE INSTRUKTORŮ  SMČR 

KAŽDÝM ROKEM JE POŘÁDÁNA AKCE I PRO INSTRUKTORY KLUBŮ SMČR - PO TŘI DNY SE  INSTRUKTOŘI VĚNUJÍ DANÉMU TÉMATU
 
MODELÁŘSKÉ SOUTĚŽE 
KRAJSKÝ PŘEBOR SMČR  

AKCEMI KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU BÝVAJÍ KRAJSKÉ PŘEBORY KVALIFIKACE NA MČR- ŽM 2022 PRO KRAJ BUDĚJOVICKÝ, PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ BYL LETOS USPOŘÁDANÝ PKŽM V PLZNI NA NĚMŽ SE SEŠLO NA 40 MODELŮ V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

PO KVALIFIKACI KP BYLO USPOŘÁDÁNO MČR 2021 KŽM PLZEŇ, KTERÉHO SE ZÚČASTNIL I ŽMK K. VARY - SEŠLO SE MNOHO KVALITNÍCH MODELŮ V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH.

EVROPSKÁ SOUTĚŽ 

 SOUTĚŽ ŽÁKŮ OBL. PŘEBOR  KARLOVARSKÁ LOKÁLKA 

VEŘEJNÉ  SOUTĚŽE 

 

MODELÁŘSKÉ KLUBY SMČR

ŽMK KARLOVY VARY

Adresa - DDM K. Vary Čankovská 35/9 PSČ 360 05 

 ZMddmKV@email.cz

NABÍZÍ ZÁJMOVOU ČINNOST PRO MLADÉ MODELÁŘE - KLUB VZNIKL V ROCE 2003 Z NADŠENÍ MODELÁŘŮ  P. HOZY - J. VIGHA - P. WORATSCHE A M. BASLA JAKO ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘI ZŠ TRUHLÁŘSKÁ. OD ROKU 2016 PŮSOBÍ POD DDM KARLOVY VARY. JAKO NOVĚ REGISTROVANÝ ŽMK K. VARY I POD SMČR. MLADÍ MODELÁŘI SE TAK UČÍ MODELÁŘSKÉ PRAKTIKY - TVOŘÍ MODELY -  POZNÁVAJÍ PROVOZ , HISTORII I SOUČASNOST ŽELEZNICE SKUTEČNÉ.
KLUBOVNA ŽMK  DDM KARLOVY VARY

KŽM OSTROV

 Adresa - MDDM Ostrov Školní 231 PSČ 363 01

kzm.ostrov@volny.cz 

KŽM OSTROV MÁ DLOUHOLETOU TRADICI A PATŘÍ TAK MEZI NEJSTARŠÍ KLUBY V ČR . VZNIK SE DATUJE K ROKU 1961 SVOU POPULARITU  KLUB ZÍSKAL TVORBOU OSTROVSKÉ NULKY. ZAJÍMAVOU AKCÍ  JE VÝSTAVA A SOUTĚŽ OSTROVSKÁ KOLEJNICE.

 KŽM SOKOLOV

Adresa-DDM Sokolov Spartakiádní 1937  PSČ 356 01

kzmsokolov@seznam.cz
NABÍZÍ ZÁJMOVOU ČINNOST  PRO MODELÁŘE - KLUB PŮSOBÍ POD KŘÍDLY DDM SOKOLOV - ZÁJMOVÁ ČINNOST MODELÁŘŮ JE ZAMĚŘENA NA STAVBU A PROVOZ KLUBOVÉHO DIGITÁLNÍHO KOLEJIŠTĚ. KLUB SE PREZENTUJE ČASTÝMI AKCEMI PROVOZU KOLEJIŠTĚ  A MODELŮ.

 

KŽM JESENICE

Adresa-ZŠ Jesenice u Rakovníka

www.zmjesenice.wz.cz

 KŽM PLZEŇ

Adresa- K. Steinera 10/A Plzeň - Skvrňany

www.kzmplzen.eu

ZÁŘÍ 2023  PŘEHLED  STRÁNEK  

INFO O ŽELEZNICI    NA KOLEJÍCH  .....

ŽMK KARLOVY VARY    ŽMK KV PO PRÁZDNINÁCH 2023 

SVAZ MODELÁŘŮ ČR   ŽM SMČR - MISTROVSTVÍ ČR V LUŽNÉ 2023

RADY-NÁPADY-INFORMACE  TROCHU TÉ MODELAŘINY 

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE POHLED NA KOLEJE A ŽELEZNICI KOLEM NÁS

AKCE PRO PŘÍZNIVCE ŽELEZNICE