KALENDÁŘ AKCÍ 17 ŽMK DDM KV.doc (52224)

 

 TERMÍN SCHŮZEK 

 

školní rok 2018/19 PO - ÚT 15-18

  LEDEN 2019  Mladí modeláři ŽMK KV se připravují nejen na republikové soutěže, ale i na svou únorovou výstavu KARLOVARSKÉ LOKÁLKY v DDM Karlovy Vary.

  PROSINEC 2018  ŽMK DDM Karlovy Vary ve spolupráci se SMČR připravil jednodenní soustředění pro mládež s tvorbou modelů drážních staveb závor. stanoviště, stavědla, dřevěných záchodků.

  LISTOPAD 2018  Modeláři ŽMK DDM Karlovy Vary připravuji krajské soustředění pro mládež s možnou návštěvou žáků klubů SMČR z Ostrova, Jesenice, Plzně, Č. Budějovic, Sokolova a Oseka. 

  ŘÍJEN 2018  Modeláři ŽMK DDM Karlovy Vary se svými modely v účasti evropské soutěže v Budapešti a dne 12.10-14.10. 2018 získání 3. místa v seniorské  i žákovské kategorii.

  ZÁŘÍ 2018  ŽMK Karlovy Vary se zúčastnil semináře talentované mládeže v Bělči nad Orlicí, kde byla na programu dostavba modelu vozu ř. Vase.

ČERVEN 2018     ŽMK KV NA MISTROVSTVÍ ČR ŽM - OSTROV 2018

KVĚTEN 2018     ŽMK KV NA VÝLETECH - MODELÁŘSKÁ  SETKÁNÍ

 DUBEN 2018     ŽMK KV PŘI STAVBĚ MODELŮ - DALŠÍ PRÁCE V EXPOZICI MODELŮ

 BŘEZEN 2018     ŽMK KV NA SEMINÁŘI ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ SMČR V BĚLČI N/O

ÚNOR 2018   VÝSTAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A ZAJÍMAVOSTÍ KARLOVARSKÉ LOKÁLKY 

 

POHLED DO MINULOSTI 

O KLUBU

KLUB VZNIKL JAKO JEDNA ZE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ NABÍZENÝCH ŽÁKŮM NA ZŠ TRUHLÁŘSKÁ. ZA PODPORY NADŠENCŮ P.HOZY,J.VIGHA,P.WORATSCHE,M.BASLA. PODAŘILO SE VYBUDOVAT VELMI SLUŠNÉ ZÁZEMÍ A POSTUPEM LET I KLUB NA ÚROVNI. KAŽDOROČNĚ NABÍZÍME DĚTEM CHVILKU VOLNÉHO ČASU VE SVĚTĚ MODELOVÉ I SKUTEČNÉ ŽELEZNICE, AKCE I VÝLETY A PŘEDEVŠÍM MOŽNOST VLASTNÍ RUČNÍ TVORBY MODELU. KLUB ZAŽIL NA SAMOTNÉ ŠKOLE TROJÍ STĚHOVÁNÍ A TAK OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAČAL PŮSOBIT POD DDM KARLOVY VARY, KDE BYLY NABÍDNUTY KOMFORTNÍ PODMÍNKY.

 

ČINNOST KLUBU

ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST VYZKOUŠET SI ZRUČNOST -  SVOU VLASTNÍ TVOŘIVOST. ZAMĚŘUJEME SE NA PRÁCI S RŮZNÝMI MATERIÁLY - POZNÁNÍ ŽELEZNICE MODELOVÉ I TÉ SKUTEČNÉ. VELICE VÍTANOU AKCÍ A ZÚROČENÍ CELOROČNÍ PRÁCE JE SOUTĚŽ PRO TYTO NEJMLADŠÍ MODELÁŘE POD NÁZVEM PŘEBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE. ZDE SE ŽÁCI OCITNOU VE SVĚTĚ MODELOVÉ ŽELEZNICE - SOUTĚŽE SLOŽENÉ Z KVÍZU - TVORBY VLASTNÍHO MODELU A JÍZDY NA SOUTĚŽNÍM KOLEJIŠTI.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

MODELÁŘI Z NAŠEHO KLUBU SE NEJEDNOU DOSTALI NA STUPNĚ VÍTĚZŮ - TI ZKUŠENĚJŠÍ JSOU REGISTROVÁNI A OKUSILI I  REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE SMČR. 

EXKURZE

PO CELÝ ROK JE POŘÁDÁNA ŘADA  AKCÍ, KTERÝCH SE MODELÁŘI Z NAŠEHO KLUBU ÚČASTNÍ.

 


 

 

 

 PŘIPRAVUJEME SE NA ŠK. ROK 2017 /2018  

   PŘEHLED  STRÁNEK  

 - AKTUÁLNĚ ..LEDEN 2019  

INFO O ŽELEZNICI    VŠEM PŘÍZNIVCŮM ŽELEZNICE PF 2019

ŽMK KARLOVY VARY   STÁLÁ EXPOZICE ŽELEZNICI V REGIONU-ŽMK DDM KV

SVAZ MODELÁŘŮ ČR  ŽMK KV s účastí modelářů na žákovském soustředění 2018

RADY-NÁPADY-INFORMACE  MODELÁŘSKÁ PRÁCE - dokumentace

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE POHLED NA KOLEJE A ŽELEZNICI KOLEM NÁS 

AKCE PRO PŘÍZNIVCE ŽELEZNICE